Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.52036.720
Hồ Chí Minh36.52036.700
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23155  23155  23245
  EUR  26231.14  26310.07  26967.28
  GBP  29756.6  29966.36  30233.1
  HKD  2915.56  2936.11  2980.07
  JPY  209.08  211.19  219.45
  CHF  23037.77  23200.17  23500.5
  AUD  16488.4  16587.93  16769.1
  CAD  17221.69  17378.09  17567.88
  SGD  16906.3  17025.48  17211.42
  THB  716.52  716.52  746.41