Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.55041.920
Hồ Chí Minh41.55041.900
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23155  23155  23275
  EUR  25556.48  25633.38  26403.22
  GBP  28467.67  28668.35  28923.52
  HKD  2924.83  2945.45  2989.55
  JPY  207.69  209.79  215.87
  CHF  23160.78  23324.05  23720.67
  AUD  15728.57  15823.51  16092.58
  CAD  17266.06  17422.87  17719.14
  SGD  16707.66  16825.44  17009.19
  THB  748.85  748.85  780.08