Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội47.15048.020
Hồ Chí Minh47.15048.000
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,400.00  23,430.00  23,610.00
  EUR  24,920.32  25,172.04  26,190.96
  GBP  28,251.43  28,536.80  29,430.96
  HKD  2,958.03  2,987.91  3,081.53
  JPY  208.97  211.08  219.62
  CHF  23,620.66  23,859.25  24,606.84
  AUD  14,085.60  14,227.88  14,673.68
  CAD  16,353.54  16,518.73  17,036.32
  SGD  16,074.97  16,237.34  16,746.11
  THB  633.11  703.45  729.86