Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.32041.570
Hồ Chí Minh41.32041.550
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23140  23140  23260
  EUR  25447.94  25524.51  26291.1
  GBP  29618.99  29827.78  30093.29
  HKD  2922.97  2943.58  2987.65
  JPY  206.39  208.47  214.52
  CHF  23003.64  23165.8  23559.74
  AUD  15524.03  15617.74  15883.33
  CAD  17184.66  17340.73  17635.62
  SGD  16821.9  16940.48  17125.49
  THB  752.58  752.58  783.97