Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội55.85056.370
Hồ Chí Minh55.85056.350
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,060.00  23,090.00  23,270.00
  EUR  26,753.82  27,024.06  28,118.30
  GBP  29,478.69  29,776.45  30,709.83
  HKD  2,916.04  2,945.49  3,037.83
  JPY  213.79  215.95  224.92
  CHF  24,979.89  25,232.22  26,023.15
  AUD  16,109.68  16,272.41  16,782.49
  CAD  17,193.63  17,367.31  17,911.71
  SGD  16,646.52  16,814.66  17,341.74
  THB  654.87  727.63  754.96