Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội48.48048.850
Hồ Chí Minh48.48048.830
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,140.00  23,170.00  23,350.00
  EUR  25,397.44  25,653.98  26,692.66
  GBP  28,528.47  28,816.64  29,719.85
  HKD  2,925.95  2,955.51  3,048.15
  JPY  206.96  209.05  217.52
  CHF  23,595.19  23,833.53  24,580.55
  AUD  15,727.73  15,886.60  16,384.53
  CAD  16,793.05  16,962.68  17,494.35
  SGD  16,237.53  16,401.55  16,915.63
  THB  652.12  724.58  751.79