Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.36036.500
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23260  23260  23350
  EUR  26148.66  26227.34  26618.83
  GBP  29960.45  30171.65  30440.1
  HKD  2932.98  2953.66  2997.87
  JPY  198.5  200.51  205.52
  CHF  22852.29  23013.38  23311.2
  AUD  16646  16746.48  16929.31
  CAD  17366.36  17524.08  17715.4
  SGD  16698.24  16815.95  16999.54
  THB  694.38  694.38  723.34