Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội39.17039.440
Hồ Chí Minh39.17039.420
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23170  23170  23290
  EUR  25888.57  25966.47  26746.3
  GBP  28616.97  28818.7  29075.2
  HKD  2930.08  2950.74  2994.92
  JPY  212.57  214.72  222.44
  CHF  23213.38  23377.02  23774.53
  AUD  16105.07  16202.28  16477.79
  CAD  17489  17647.83  17947.92
  SGD  16885.81  17004.84  17190.54
  THB  737.68  737.68  768.45