Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.50036.670
Hồ Chí Minh36.50036.650
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23160  23160  23260
  EUR  26087.07  26165.57  26819.18
  GBP  30483.34  30698.23  30971.48
  HKD  2913.88  2934.42  2978.36
  JPY  201.03  203.06  208.95
  CHF  22845.01  23006.05  23303.86
  AUD  16260.26  16358.41  16537.07
  CAD  17153.06  17308.84  17497.87
  SGD  16941.2  17060.62  17246.94
  THB  718.26  718.26  748.22