Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.57036.750
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22735  22735  22805
  EUR  27943.18  28027.26  28277.2
  GBP  31883.81  32108.57  32394.9
  HKD  2861.07  2881.24  2924.42
  JPY  212.53  214.68  216.59
  CHF  23720.91  23888.13  24197.76
  AUD  17484.9  17590.44  17747.31
  CAD  17400.34  17558.37  17785.95
  SGD  17140.27  17261.1  17449.9
  THB  716.26  716.26  746.15