Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội58.50060.320
Hồ Chí Minh58.50060.300
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,060.00  23,090.00  23,270.00
  EUR  26,832.90  27,103.94  28,201.41
  GBP  29,688.81  29,988.70  30,928.73
  HKD  2,916.01  2,945.46  3,037.79
  JPY  212.27  214.41  222.42
  CHF  24,834.41  25,085.26  25,871.59
  AUD  16,349.18  16,514.32  17,031.99
  CAD  16,975.37  17,146.84  17,684.33
  SGD  16,509.10  16,675.86  17,198.59
  THB  659.08  732.31  759.82