Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.52036.670
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23290  23290  23370
  EUR  27288.38  27370.49  27613.98
  GBP  30616.92  30832.75  31107.05
  HKD  2940.92  2961.65  3005.98
  JPY  204.39  206.45  213.21
  CHF  24028.09  24197.47  24510.59
  AUD  16825.61  16927.17  17111.95
  CAD  17826.43  17988.32  18184.69
  SGD  16897.4  17016.52  17202.27
  THB  706.16  706.16  735.61